Video

Hieronder treft u een aantal videoboodschappen met verschillende Bijbelstudies van mij aan. De beschrijvingen bij de subcategorieën vertellen u in het kort waar de video’s over gaan. Op basis hiervan kunt u kiezen waar u het liefst mee wilt beginnen. Als u een keuze heeft gemaakt, kunt u eenvoudig op de gewenste categorie klikken, waarna u wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina. Hier kunt u kiezen met welke video binnen de categorie u van start wilt gaan. 

Wilt u hierna graag nog meer preken van mij beluisteren en bekijken, dan bent u van harte welkom op mijn YouTube-kanaal. Wij bidden dat u hierdoor gezegend zal worden.

VIDEOJB

Bijbelstudies Tabernakel

In de Tabernakel ontdekken we de Heere Jezus en ontvangen we tegelijk een prachtig beeld van de hemelse werkelijkheid. In acht video’s word je meegenomen door het gehele tabernakelcomplex en komt een oude tent helemaal tot leven!

Bijbelstudies Hebreeënbrief

Van schaduwbeeld tot heerlijkheid! Een prachtige samenvatting van de Hebreeënbrief. De oudtestamentische eredienst heeft haar heerlijke vervulling verkregen in de persoon en het werk van de Heere Jezus. In Hem is het volmaakte gekomen; de volkomen zaligheid!

Bijbelstudies Efezebrief

De Efezebrief wordt ook wel de gemeentebrief genoemd. De apostel Paulus laat in de eerste drie hoofdstukken de heerlijke, geestelijke positie van een christen zien. In de laatste hoofdstukken legt hij op een geweldige wijze uit ‘hoe’ het nieuwe leven haar weerslag krijgt in de praktijk van alle dag.

Bijbelstudies Romeinenbrief

De Romeinenbrief is een prachtige uiteenzetting van het Evangelie. De apostel Paulus schrijft niet alleen over het Evangelie m.b.t. onze behoudenis, maar ook over het Evangelie m.b.t. Israël. In de laatste hoofdstukken past hij het Evangelie ook toe in de praktijk van het leven. Indrukwekkend!

Bijbelstudies Petrusbrieven

De apostel Petrus schreef allereerst aan de gelovigen uit de Joden, maar ook aan gelovigen uit de heidenen. We leven als vreemdelingen in deze wereld en krijgen te maken met lijden en valse leer. Het medicijn om staande te blijven is door te groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus.

Bijbelstudies
Jacobusbrief

De apostel Jacobus heeft een heel praktische brief geschreven met als belangrijkste thema dat het christelijk leven gekenmerkt wordt door woorden en daden. Waar het Jaco­bus om gaat, is dat het geloof, een levend geloof is. Dat betekent een geloof dat vruchten voortbrengt. De echtheid van ons geloofsleven blijkt uit onze werken.

Geboren om te groeien

Als christen behoor je je te ontwikkelen van een baby in het geloof tot iemand die een geestelijke vader of moeder kan zijn voor anderen. Die geestelijke groei mag niet uitblijven. In 23 korte Bijbelstudies wordt praktisch onderwijs gegeven over de fundamenten van het christelijk geloofsleven.

Bijbelstudies Geestelijke Groei

Hier treft u Bijbelstudies aan over Geestelijke Groei.

Overige Bijbelstudies

Hieronder vindt u diverse overige Bijbelstudies.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten